Expeditionen blir The Good Talents

The Good Talents BB Square.png

Vi kan nu stolt presentera det nya namnet och den nya grafiska profilen för vårt ledarskaps- och samhällentreprenörsprogram The Good Talents!

Summary in English below.

Eftersom vi arbetar med att identifiera och synliggöra unga talanger och rusta dem med verktyg, nätverk och kunskap för att göra gott i världen, känns namnbytet som en spännande och viktig förändring.

* The Good Talents är ett 1-årigt program som idenitifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Deltagarna skapar egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar. Unga som är med i The Good Talents blir förebilder i sina lokalsamhällen samt får en ökad tilltro till sin framtid och den egna kapaciteten att ta makt över sitt liv och sina idéer.

Nu behöver vi din hjälp för att nå ut med The Good Talents! 

→ Tipsa oss om företag, kommuner och regioner som vill vara i framkant med att stötta ungas entreprenörskap och kreativitet!
→  Gå in och likes oss på Facebook! Sprid sidan och bjud in dina vänner!
→  Vår twitter @expeditionbotkyrka byter namn till @thegoodtalents. Följ oss!

Expedition Botkyrka förblir Expedition Botkyrka

Vår pilot i Botkyrka kommer fortfarande att gå under namnet Expedition Botkyrka. Vill du vara rådgivare eller mentor till årets talanger? Klart du vill! Kontakta oss för mer information. 

Mer information och frågor om partnerskap

Kontakta Sandra Kinnaman Nordström, Program Director
sandra@thegoodtribe.com, +46 707 93 66 99

Tack till Essen International för den nya grafiska profilen! Vi älskar den! 


The Expedition becomes The Good Talents

We hereby proudly present the new name and look for our leadership and social-entrepreneurship program The Good Talents.

Since we work with identifying, strengthening and empowering young talents, and providing them with tools, networks and knowledge to do good, the name-change feels important and exciting.

* The Good Talents is a one year program that identifies, strengthens and empowers young talents whose capacity and resources haven't been made visible yet. The participants create own project and business ideas that solve local challenges and become role models in their communities. Moreover, the talents gain greater confidence in their future and their own capacity to take agency over their lives and ideas.

Now we need YOUR help to spread the word!

→ Share any contact you may have to businesses or organizations that want to support young talents.
→ Like our new Facebook-page! Invite friends to like us, and share it on your wall!
→ The @expeditionbotkyrka twitter turns into @thegoodtalents. Follow us! 

Expedition Botkyrka remains Expedition Botkyrka

Our pilot in Botkyrka, Stockholm will still go under the name Expedition Botkyrka. Are you interested in supporting this years talents as a coach or mentor? Of course you are! Let us know and we'll send you further information.

More information and inquiries regarding strategin partnerships

Contact Sandra Kinnaman Nordström, Program Director
sandra@thegoodtribe.com, +46 707 93 66 99

Thank you Essen International for providing our new corporate identity! We LOVE it! 


Watch the movie clip for impressions from The Good Talents, formerly Expeditionen. Click CC and select English subtitles. 


Photos from Botkyrka Summer Talents 2015 / Sommarexpeditionen 2015, commissioned by Botkyrka kommun.

Photo: Rupert Pessl