IMG_9098.JPG

OM FÖRETAGET

The Good Tribe är en hållbarhets- och kreativitetsbyrå huvudsakligen verksam i Sverige och Österrike. Vi arbetar med kunder som Stockholms stad, Botkyrka kommun, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen samt IKEA och Graz kommun i Österrike. Utöver det utvecklar vi även egna samhällsentreprenöriella satsningar.

Att enbart fokusera på vinst och skada människa och planet på vägen tillhör det förflutna. Det är ett arbetssätt som många organisationer vill komma bort från. Och det är precis det som vi kan hjälpa dig med. Baserat på dina behov hjälper vi dig genom omställningsprocessen från business as usual till ett samhälle där människor, planet och vinst kan samexistera.

Med hjälp av innovation och kreativitet, skapar vi medvetenhet om hållbar utveckling och bygger hållbara communities tillsammans med våra kunder. Vi kan följa dig en bit på vägen, genom en tuff period, eller genom hela processen från idé till strategi och genomförande. Vi arbetar tillsammans med modiga beslutsfattare och förändringsagenter för att skapa passion för hållbar utveckling.

Vår mission är att verka för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Våra fokusmål är jämställdhet (5), hållbara städer och samhällen (11), ansvarsfull konsumtion och produktion (12) samt klimat (13).

The Good Tribe är en del av THE GOOD, en grupp varumärken som samlar entreprenörer och sociala företag som syftar till att skapa en Zero Waste-samhälle - en planet där vi tar fullt ansvar för våra materiella såväl som mänskliga resurser.