UCCN2016 (SWE)

Sustainable development, creative gastronomy, culture and tourism as a tool for regional growth

Leading up to the UNESCO Creative Cities Network's global annual meeting in Östersund in 2016 The Good Tribe been commissioned to gather regional businesses, NGOs and public sector organisations that are interested in offering activities to the county's residents, as well as to the 300 international delegates. Our task is to, through co-creation processes support the region's businesses, associations, institutions and creatives to create and add exciting and innovative content to the program.

Programme Gastronomy and Culture Week, September 12-18 2017. 

Press Invitation: Welcome to Östersund and the annual meeting of UNESCO Creative Cities Network and the Gastronomy and Culture Week!

More info in Swedish below. 


Hållbar utveckling, kreativ gastronomi, kultur och turism som ett verktyg för regional tillväxt 

Inför UNESCOs Creative Cities Networks globala årsmöte i Östersund 2016, fick The Good Tribe i uppdrag att samla alla aktörer som var  intresserade av att erbjuda Gastronomi- och kulturaktiviteter till länets invånare, såväl som för de 300 internationella mötesdelegaterna. Vår uppgift var att genom en co-creation processer stötta regionens företag, föreningar, institutioner och kreatörer att tillsammans skapa spännande och innovativt innehåll till det som sedermera blev Gastronomi- och kulturveckan.

Syftet med denna gemensamma kraftsamling var att marknadsföra Jämtland Härjedalen som matregion och att synliggöra de kulturella och kreativa näringarna, samt att generera intäkter till det regionala näringslivet genom regional, nationell och internationell samverkan. 

Programmet Gastronomi- och kulturveckan, 12-18 September 2016.

#uccn2016 i social medier

Om du vill veta mer om vad som hände i samband med Gastronomi- och kulturveckan och UCCN2016-årsmötet så finns #uccn2016 och @uccn2016 på Instagram och Twitter. Kolla även in Facebook-gruppen UCCN2016, den finns för Unesco-delegaterna såväl som allmänheten och arrangörer.

 

Dag Hartman, ordförande Unesco-Sverige Inger Davidsson och Christina Hedin vid det årliga mötet. Foto: Niklas Sagrén

Dag Hartman, ordförande Unesco-Sverige Inger Davidsson och Christina Hedin vid det årliga mötet. Foto: Niklas Sagrén

Östersund och Region Jämtland Härjedalen vinner Svenska Unescopriset 2017

Svenska Unescopriset har i år tilldelats Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Priset mottogs av Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalen och Christina Hedin, Östersunds kommun (nu Eldrimner) vid det årliga mötet för Unesco-Sverige, den 16 mars i Stockholm.

Motiveringen löd: 

Priset ges för ett uthålligt och omfattande engagemang inom Unesco-nätverket för städer och en höjdpunkt i arbetet var arrangemanget av nätverkets globala årsmöte 2016 med Östersund som värd, kompletterat med konferenser inom forskning och gastronomi. Årsmötet blev en stimulans för hela nätverket genom den uppfinningsrikedom och förankring som mötet visade.

Läs intervjun om priset med Dag Hartman och Christina Hedin.
Läs mer om priset på Unescos webbsida.

Foto banner: Fotograf Tina