Röster från Gröna Brillor

WeAreOne Produktion har klippt ihop några intryck besökarna hade med sig från konferensen Gröna Brillor som The Good Tribe arrangerade på uppdrag av Växjö kommun i höstas. På med de gröna brillorna så skapar vi gemensamt en hållbar framtid!

Här är även intervjun som gjordes med Evelina och Gayathri i P4 Kronoberg i samband med konferensen.