Leading up to the UNESCO Creative Cities Network's global annual meeting in Östersund in 2016 The Good Tribe been commissioned to gather regional businesses, NGOs and public sector organisations that are interested in offering activities to the county's residents, as well as to the 300 international delegates. Our task is to, through co-creation processes support the region's businesses, associations, institutions and creatives to create and add exciting and innovative content to the program.

Programme Gastronomy and Culture Week, September 12-18. 

Press Invitation: Welcome to Östersund and the annual meeting of UNESCO Creative Cities Network and the Gastronomy and Culture Week!

More info in Swedish below. 


Hållbar utveckling, kreativ gastronomi, kultur och turism som ett verktyg för regional tillväxt 

Inför UNESCOs Creative Cities Networks globala årsmöte i Östersund 2016, har The Good Tribe fått i uppdrag att samla alla aktörer som är intresserade av att erbjuda aktiviteter till länets invånare, såväl som för de 300 internationella mötesdelegaterna. Vår uppgift är att genom co-creation processer stötta regionens företag, föreningar, institutioner och kreatörer att tillsammans skapa spännande och innovativt innehåll till programmet.

Allt programinnehåll ska ha en tydlig koppling till gastronomi, men kan gärna även komma från och kryddas med andra kreativa näringar - litteratur, film, musik, design, media och hantverk. Endast fantasin sätter gränserna!

Syftet med denna gemensamma kraftsamling är att marknadsföra Jämtland/Härjedalen som matregion och att synliggöra de kreativa näringarna, samt att generera intäkter till det regionala näringslivet genom regional, nationell och internationell samverkan. Visionen är att regionen ska andas mat och kultur före, under och efter mötesveckan.

Programmet Gastronomi- och kulturveckan, 12-18 September.

Pressinbjudan: Välkommen till Östersund och årsmötet för Unesco Creative Cities Network och Gastronomi- och kulturveckan 12-18 september!

Foto: Fotograf Tina