TJÄNSTER

Det här är vad The Good Tribe - hållbarhets- och kreativitetsbyrå - kan göra för dig.

SKAPA MEDVETENHET

Vill du dela med dig av din kunskap och behöver skapa ett format för att nå ut? Eller vill du att vi delar med oss av vår kunskap inom något av följande områden: hållbar utveckling, socialt entreprenörskap, social innovation, CSR, cirkulär ekonomi, zero waste och upcycling, att utveckla och driva hållbara företag och att pitcha sin idé. 

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt väg att skapa medvetenhet kring hållbar utveckling.

BYGGA COMMUNITIES

Vill du nå ut till en specific målgrupp och bygga en community på Internet eller i den fysiska verkligheten. Vill du skapa nya affärsmöjligheter eller en gräsrotsrörelse?

Oavsett om vi pratar kunder, anställda eller medborgare så kan vi hjälpa dig att bygga en community som stödjer din sak.

Tillsammans sätter vi dina intressenter i rörelse!

UmweltZirkus2016(C)Rupert Pessl.jpg
 

BYGGSTENAR BASERADE PÅ DINA BEHOV

Baserat på dina behov skräddarsyr vi en lösning till dig. Med hjälp av byggstenarna här nedan lägger vi grunden till att skapa medvetenhet och bygga hållbara communities.  Vi kan stötta dig med utvalda delar eller med hela processen från strategi till implementering.

 
Screen Shot 2017-03-04 at 00.56.27.png

DELTAGARORIENTERADE KREATIVITETS- OCH INNOVATIONSPROCESSER

Vi stödjer din resa, från att identifera det problem du vill lösa, till att skapa smarta lösningar - produkter och tjänster - i harmoni med mänskligheten, planet och vinstperspektivet.

Vi använder metoder såsom Design Thinking, MethodKit, Rapid Prototyping, Upcycling och pitch-träning.

MÅLMEDVETEN PROJEKTLEDNING OCH EVENT MANAGEMENT

Vi delar gärna med oss av vår omfattande erfarenhet att planera och organisera festivaler, konferenser, ledarskapsprogram, hackathons, workshops och utbildningar.

Vi erbjuder alltifrån exklusiva två-timmars-workshops till festivaler med tusentals besökare.

Screen Shot 2017-03-04 at 00.50.17.png

MENINGSFULL KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER

Att nå ut genom sociala medier är en viktig del i byggandet av alla communities, såväl som i alla insatser att höja medvetenhet kring hållbar utveckling.

Vi hjälper dig att ta fram en strategi och kan också ta hand om utförandet. Gör din community levande och synlig på Instagram, Facebook och Twitter.